Aangepast tuinieren

Dijlehof2‘Aangepast tuinieren’ is het mogelijk maken van tuinieren bij een beperking.

Wat we terugvinden op de website zijn tips voor het tuinieren, mogelijke aanpassingen aan de omgeving en de taken, advies bij de plantenkeuze en  aangepast en ergonomisch tuingereedschap.